ΒΙΕΡ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.Φ.Μ.: 094378291
Δ.Ο.Υ.: ΚΟΖΑΝΗΣ
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35
Τ.Κ.: 50100 - ΚΟΖΑΝΗ

AP.M.A.E.: 40909/56/Β/98/18 

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 121927899000
Τηλ.: 2461035301
Fax: 2461024356
Email: info@vierate.gr